Våra anläggningar

"Tandvårdsinstitutet Lucrecia Botella" räknar med de mest moderna teknikerna, icke-invasiv undersökning och digital behandling, såsom datorstyrd kirurgi i tre dimensioner för implantatplacering.

Vi anpassar våra anläggningar , till våra kunders behov.